bg
Български медиен съюз

Български медиен съюз (БМС) e самостоятелна, доброволна, обществена, независима и недържавна организация на печатните и електронни медии – издателите на национални и регионални вестници и други периодични печатни издания, на разпространителите на вестници и други печатни издания и на доставчиците на аудио - визуални медийни услуги и радиоуслуги.

Научи повече
Последни новини
Научете всичко интересно около нас
Виж всички новини
Календар на събитията
Разгледайте нашия календар със събития
Виж всички събития
Регистър на собствеността

Регистърът на собствеността съдържа актуален списък на медиите, членове на Български медиен съюз (БМС) с изчерпателна информация за тяхната собственост и представители.

Тук можете да получите информация и за различните издания в патримониума на медиите - членове на Български медиен съюз.

Покажи Виж всички
Регистър на жалбите

Регистърът на жалбите съдържа информация за решения по разгледани жалби срещу публикации в медиите, членове на Български медиен съюз (БМС) подписали Професионално - етичния кодекс на българските медии.

Приетият от БМС Правилник за приложение на Професионално - етичния къдекс на българските медии урежда начина на подаване на жалби и процедурата по тяхното разглеждане. 

Виж повече Регистър
Нашите членове
Тук можете да видите всички членове на Български медиен съюз
Виж всички членове